اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

سمت

نوع عضویت

مدرک تحصیلی

تصویر

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

محمد یادگار صالحی

رئیس هئیت مدیره

غیر موظف

لیسانس

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بهنام مشیری

نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل

موظف

فوق لیسانس

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

محمد کاظم اسفه

عضو هیئت مدیره و مدیر مالی

موظف

فوق لیسانس

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

حسن ونایی طجر

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

لیسانس

شرکت ره نگار خاورمیانه پارس

اباذر زلفی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

فوق لیسانس