مزايده دام و ماشين الات ، مناقصه پيمانكاري ماشين الات شهريور 1401

مزايده فـروش کود دامی
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد(سهامی عام)*

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد فروش کود دامی تولیدی خود را از طریق برگزاري مزايده عمومی روز چهار شنبه مورخ 1401/04/29 رأس ساعت 11 صبح بشرح موارد ذیل در بازه زمانی مردادماه لغایت آذرماه سال جاری به فروش برساند.
– حدود مقدار بیست هزار تن کود دامی.
– مبلغ فروش فرم و اسناد مزایده، یک میلیون ریال.
– سپرده شرکت در مزایده مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال.
– زمان ارائه و فروش فرم و اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 شروع و آخرین مهلت تحویل اسناد به شرکت، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 می باشد.
– مزایده در ساعت و تاریخ مذکور در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شهرکرد، کیلومتر 10 جاده سامان برگزار می گردد.
تلفن: 32328001-038 داخلی3(بخش بازرگانی)- فاكس: 32328000-038

آگهي مزايده نوبت دوم فروش يک دستگاه تراکتور جهت مشاهده کلیک کنید تاریخ مزایده 27 اردیبهشت 1401

آگهي مناقصه نوبت دوم پیمانکاری حمل کودحیواني جهت مشاهده کلیک کنید تاریخ مناقصه27 اردیبهشت 1401

آگهي مناقصه نوبت دوم پیمانکاری حمل شیـر خام جهت مشاهده کلیک کنید تاریخ مناقصه 27 اردیبهشت 1401