مزايده فـروش کود دامی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد(سهامی عام)*

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد فروش کود دامی تولیدی خود را از طریق برگزاري مزايده عمومی روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۱ صبح بشرح موارد ذیل در بازه زمانی مردادماه لغایت آذرماه سال جاری به فروش برساند.

– حدود مقدار بیست هزار تن کود دامی.

– مبلغ فروش فرم و اسناد مزایده، یک میلیون ریال.

– سپرده شرکت در مزایده مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال.

– زمان ارائه و فروش فرم و اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ شروع و آخرین مهلت تحویل اسناد به شرکت، پایان

وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ می باشد.

– مزایده در ساعت و تاریخ مذکور در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شهرکرد، کیلومتر ۱۰ جاده سامان برگزار می گردد.
تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۱-۰۳۸ داخلی۳(بخش بازرگانی)- فاكس: ۳۲۳۲۸۰۰۰-۰۳۸