مزایده فروش کود دامی

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد فروش کود دامی تولیدی خود را ( دپو کود ) از طریق برگزاري مزايده عمومی نوبت اول روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۳ بعدازظهر بشرح ذیل و بصورت قرارداد یکساله (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ الی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ) به¬ فروش برساند.
*حدود مقدار هفت هزار تن کود دامی ( خمیری )
*حدود مقدار پانزده هزار تن کود دامی ( خشک )
– سپرده شرکت در مزایده مبلغ دو میلیارد ریال.
– زمان ارائه و فروش فرم و اسناد مزایده از روز پنج شنبه مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۲ شروع و آخرین مهلت تحویل اسناد به شرکت، پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ می باشد.
– مزایده در ساعت و تاریخ مذکور در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شهرکرد، کیلومتر ۱۰ جاده سامان برگزار می¬گردد.
تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۱-۰۳۸ داخلی۳(بخش بازرگانی)- فاكس: ۳۲۳۲۸۰۰۰-۰۳۸
Zagros-shahrekord.ir