کود حیوانی و محصولات کشاوری

زمین‌های کشاورزی و خاک‌ باغ‌ها به مرور زمان و با برداشت محصول و میوه دچار کمبود مواد غذایی می‌شوند و افزودن مواد مغذی به خاک‌های کشاورزی، بخش مهمی از نگهداری و اصلاح خاک می‌باشد. یک از روش‌های حاصلخیزی و غنی کردن خاک، اضافه کردن کود به آن است که انواع کود با مواد غذایی متفاوت تاثیر زیادی در رشد و پرورش گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. کودها بر اساس نوع مواد تشکیل دهنده دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام مزایا و معایبی دارند. کود حیوانی یکی از انواع کودها می‌باشد .یکی دیگر ار محصولات شرکت شیر و گوشت زاگرس  تولید   ۳۵ هزار تن كود دامي در سال می باشد.در ضمن از جمله محصولات کشاورزی این مجمموعه میتوان یه تولید گندم،جو ،کلزا ،بادام و هلو اشاره کرد