اهدای جوایز مسابقه مقاله نویسی با موضوع روش های تربیتی-بهمن ۱۴۰۱

اهدای جوایز مسابقه مقاله نویسی با موضوع روش های تربیتی در سیره حضرت زهرا (س) ویژه بانوان محترم پرسنل شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد