تجلیل و تقدیر از فعالان و خادمان اقامه نماز شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد- بهمن ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومي شرکت زاگرس شهرکرد به منظور تجلیل از فعالان اقامه نماز با حضور مدیران ارشد و همچنین امام جماعت شرکت به سه نفر از پرسنل هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.