اطلاعیه

لینک حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر و گوشت زاگرس، سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

https://vip.gilaro.com/zagros