معرفی شرکت

شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام) بعنوان بزرگ ترين واحد دامداري استان چهارمحال و بختياري با ظرفيت پنج هزار رأس دام هلشتاين ، توانسته در سال ۹۵ وارد بازار سرمايه فرابورس گردد.

بخش عمده اين مجموعه شامل (پرورش گاو شيري) مي شود كه بيش از ۹۰ درصد فعاليت اين شركت را به خود اختصاص داده است. از جمله توليدات اين شركت، توليد روزانه ۱۰۰ تن شيرخام با ميانگين ركورد روزانه ۴۲ كيلوگرم به ازاي هر رأس دام شيري و توليد سالانه ۳۶۰۰۰ تن شير خام با كيفيت بالا مي باشد. همچنين از ديگر توليدات اين شركت مي توان به توليد سالانه، ۱۵۰۰ رأس دام نر پرواري و ۳۰۰ تن گوشت قرمز و ۳۵ هزار تن كود دامي اشاره كرد.

درضمن اين مجموعه زمينه اشتغال براي ۱۷۰ نفر بطور مستقيم و بيش از ۵۰۰ نفر بطور غيرمستقيم فراهم نموده است.

 اعضاي هيات مديره

 اعضای کمیته حسابرسی