حضور پرسنل شرکت شیر و گوشت زاگرس در مراسم تشییع و به خاکسپاری شهید گمنام-بهمن ۱۴۰۱

حضور پرسنل شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در مراسم تشییع و به خاکسپاری شهید گمنام در محل قطب صنعتی شهرستان شهرکرد همراه با جمع کثیری از اقشار کارگری استان چهارمحال و بختیاری