عرضه گوشت در بین اقشار نیازمند

به گزارش روابط عمومي شرکت زاگرس، در راستای رسالت اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه این شرکت اقدام به توزیع دویست کیلوگرم گوشت قرمز از تولیدات شرکت بین خانواده های زندانیان و همچنین اقشار نیازمند نمود.