ماموریت

شرکت شیر و گوشت زاگرس با استفاده از نیروی انسانی مجرب ؛ فن آوری روز و رعایت قوانین جاری کشور؛ در راستای تضمین امنیت غذایی و سلامت جامعه به دنبال عرضه محصولات با کیفیت در صنعت دامپروری و کشاورزی می باشد تا ضمن تامین منافع سهامداران، حقوق مشتریان را نیز محترم شمارد.

 

شیر و گوشت زاگرس