نمایشگاه تخصصی دام ،فرآورده های لبنی، زنبور عسل، طیور، شیلات و آبزیان-بهمن ۱۴۰۱

حضور شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در اولین نمایشگاه تخصصی دام ،فرآورده های لبنی، زنبور عسل، طیور، شیلات و آبزیان استان چهارمحال و بختیاری