ارزشهای سازمانی

ارزش‌های ما فرهنگ سازمانی ما را تشکیل می‌دهند و بر استراتژی‌های کسب و کارمان اثر گذاشته‌اند. همچنین ما را در هدف گذاری، بهبود، انسجام تیمی و ایجاد احساس تعهد به آرمان‌هایمان یاری می‌رساند

 

کیفیت محوری

هویت و اعتبار ما از پایبندی ما به امرکیفیت و بهبود مستمر آن ناشی می شود

مشتري مداري

رعايت اصول مشتري مداري و ارتقاء سطح رضايت مشتريان به عنوان یکی از سرمايه اصلي سازمان حساب می گردد

رشد و تعالی

ارتقاء سطح دانش و مهارت سرمايه هاي انساني و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي بهبود مستمر فرآيندهاي سازماني خصوصاً از طريق استقرار و بهبود سيستم هاي جدید اطلاعات مديريت

نوآوری

ایجاد فضایی خلاق و دانشی جهت بکارگیری تفکر و مهارت سرمايه هاي انساني برای شکوفایی نوآوری و خلاقیت در سازمان

بهره‌وری

علاوه بر رسیدن به نتیجه مطلوب، هر نوع فعالیتی باید اثربخش و کارایی بالایی داشته باشد. انرژی و نیروی انسانی به‌جا و بهینه صرف شود تا بیشترین خروجی حاصل و کار درست انجام شود

فناوري هاي نوين

استفاده از تجهيزات و فناوري هاي نوين در فرآیندهای شرکت به منظور مدیریت، توليد و عرصه محصولاتي متنوع و با بالاترین كيفيت

حاکمیت شرکتی

ما ازطریق حاکمیت شرکتی پیوسته در حال متعادل سازی منافع سهامداران، مدیران ارشد، مشتریان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران و همچنین جامعه هستیم