خط مشی

خط مشی کیفیت شرکت شیر و گوشت زاگرس

شرکت شیر و گوشت زاگرس، دارای فعالیت در زمینه دامپروري و كشاورزي است ؛ این شرکت توانسته با استفاده از تکنولوژی روز و نیروهای مجرب و متخصص ، زیر ساخت کیفیت برتر و تعالی را در جهت ارایه خدمات در زمینه تولید شیر و دام و محصولات کشاورزی فراهم سازد .

این شرکت با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2015و با در نظر گرفتن استراتژی های اصلی سازمان شامل        ارتقا بهره وری ، سرآمدی در عملیات و بهبود عملکرد اقتصادی و قراردادن آنها در راس کلیه فعالیت ها و  تلاش های خود بر آن داشته تا حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت را تضمین نماید

ضمنا بمنظور  بررسی میزان تحقق چشم انداز و اهداف کلان سازمان،آنها را در چارچوب استراتژی ها زیر ترسیم نموده است:

۱-افزایش میزان مشارکت ، خلاقیت و سطح دانشی کارکنان

۲-افزایش رضایتمندی مشتریان

۳- استقرار سیستم ها و روش های مدیریتی متناسب با صنعت دامپروری و کشاورزی

۴- بهبود مستمر فرایندهای سازمان

۵- مدیریت هدفمند منابع مالی

۶- ارتقاء بهره وری در بخش دامپروری و کشاورزی از طریق بهبود راندمان و کیفیت محصولات

۷- بهبود الگوی کشت و تبدیل اراضی زراعی به باغی بویژه بادام

۸-   بهبود سیستم ایمنی و بهداشت در سطح شرکت

۹- مدیریت ریسک و تبدیل تهدید به فرصت

مدیریت شرکت با اعتقاد راسخ به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها، حفظ و صیانت از محیط زیست و سرمایه های انسانی و همچنین تعهد به رعایت حقوق تمامی طرف های ذینفع، می کوشد تا با ایجاد سازمانی متعالی و یادگیرنده با تلاش تمامی همکاران در جهت دستیابی به اهداف فوق حرکت نماید.