برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت فرارسیدن عید سعید مبعث- بهمن ۱۴۰۱

برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع شیر در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد به مناسبت فرارسیدن عید سعید مبعث